Historia

Vid förbundets första årsmöte den 20 mars 1938 beslöts i full enighet att titeln Lantmästare bör användas av samtliga från Alnarps driftledarkurs utexaminerade elever. Titelfrågan sysselsatte länge styrelsen och tanken att gå till Kunglig Maj:t och begära att få titeln godkänd som examenstitel avböjdes från inrådan av dåtidens förvaltare och avdelningsföreståndare Hjalmar Bergman...

Historia

Vid förbundets första årsmöte den 20 mars 1938 beslöts i full enighet att titeln Lantmästare bör användas av samtliga från Alnarps driftledarkurs utexaminerade elever. Titelfrågan sysselsatte länge styrelsen och tanken att gå till Kunglig Maj:t och begära att få titeln godkänd som examenstitel avböjdes från inrådan av dåtidens förvaltare och avdelningsföreståndare Hjalmar Bergman...

facebook Tipsa en vän via Epost Skriv ut