Stämma och 80-årsjubileum på Alnarp!

2017 års stämma kommer att hållas på Alnarp 13-14 maj i samband med förbundets 80-årsjubileum.

Välkomna!

 80års_LM1701.pdf

 

 

Historia

Vid förbundets första årsmöte den 20 mars 1938 beslöts i full enighet att titeln Lantmästare bör användas av samtliga från Alnarps driftledarkurs utexaminerade elever. Titelfrågan sysselsatte länge styrelsen och tanken att gå till Kunglig Maj:t och begära att få titeln godkänd som examenstitel avböjdes från inrådan av dåtidens förvaltare och avdelningsföreståndare Hjalmar Bergman...

Stämma och 80-årsjubileum på Alnarp!

2017 års stämma kommer att hållas på Alnarp 13-14 maj i samband med förbundets 80-årsjubileum.

Välkomna!

 80års_LM1701.pdf

 

 

Historia

Vid förbundets första årsmöte den 20 mars 1938 beslöts i full enighet att titeln Lantmästare bör användas av samtliga från Alnarps driftledarkurs utexaminerade elever. Titelfrågan sysselsatte länge styrelsen och tanken att gå till Kunglig Maj:t och begära att få titeln godkänd som examenstitel avböjdes från inrådan av dåtidens förvaltare och avdelningsföreståndare Hjalmar Bergman...

facebook Tipsa en vän via Epost Skriv ut