Detta får du som medlem

Lantmästaren 5 gånger per år

Medlemsmatrikeln

Förbundets officiella organ, aktuella
artiklar om lantbruket och verksamma lantmästare. Tidningen marknadsför lantmästaren som yrkeskår i näringslivet. Bara tidningen är värd mer än vad medlemskapet kostar. (280 kr per år)
Aktuella adresser, telefon, E-post, verksamhet mm på alla medlemmar i lantmästarförbundet Årskursregister mm.

En utbildning i tiden

Tradition

Lantmästarförbundet tillsammans med kåren verkar för att utbildningen ligger i tiden och anpassas till marknadens behov. Förbundet påverkar även möjligheter till vidareutbildning och fortbildning. Förbundet verkar för att traditionerna vid Alnarp vårdas. Förbundsstämma, kontakt med klubbar, jubilarer, lantmästarpriset, lantmästardagen och stipendier är alla exempel på årliga aktiviteter och traditioner inom förbundet.


Upplev kamratandan!

Anmäl dig nu till ett livaktigt kamratförbund!

Partnerskap Alnarp

 
Som medlem i Lantmästarförbundet har du möjlighet att besöka de seminarier som Partnerskap Alnarp anordnar. För aktuellt program, besök http://partnerskapalnarp.slu.se  

Kansli

Kontakt

Bengt Valdemarsson (-66)
Ola Perssons väg 13
291 76 Rinkaby

0705–46 03 60

bengt.valdemarsson@live.com

Bankgiro: 5113-8873

facebook Tipsa en vän via Epost Skriv ut