Årets lantmästare

  • Ett sätt för Sveriges Lantmästarförbund att verka och nå ett av sina mål är tillkomsten av "Årets lantmästare" (innan 2012 benämndes detta för "Lantmästarpriset"). Sedan 1998 delas priset ut vid förbundets stämma  och består av resecheckar till ett värde av 20 000 kr.

  • Utförliga reportage om vinnarna och deras verksamheter presenteras i Lantmästaren efter stämman. Juryn består av förbundets styrelseledamöter.

 

Tidigare vinnare av Lantmästarpriset

År Tema Vinnare
1998 Min bästa rådgivare Lars-Gunnar Samuelsson
Linghem
1999 Nytänkare inom den agrara sektorn Anna Kajson
Skurup
2000 1990-talets agrara innovation Göran Abrahamsson
Stockholm
2001 En engagerande lärare Ann-Britt Karlsson
Alnarp
2002 En miljöinnovation som kommit lantbruket till nytta Göte Ivansson & Per-Olof Davidsson
2003 En person som på ett aktivt och attraktivt sätt arbetar och verkar både som arbetsgivare och företagsledare Annika Bergman
2004 En person som genom affärsmannaskap utvecklat sitt företag Agneta Lilliehöök
2005 En person som genom eget arbete och engagemang främjat internationell samverkan inom den agrara sektorn Roman von Buxhoeveden
2006 En person som utnyttjat lantbrukets möjligheter att producera energi i komersiellt syfte Kjell Christensson
2007 En person som byggt upp sitt lantbruksföretag från grunden Dag Hermansson
2008 En person som med framgång förädlat egna produkter på gårdsnivå Lennart E Bengtsson
2009 En person som med framgång är verksam inom den agrara sektorn utomlands Sture Gustavsson
2010 Min bästa affärsrådgivare Torbjörn Lovang minnesfond
2011 En person som med engagemang arbetat för en förbättrad arbetsmiljö i lantbruket Torsten Ivarsson (-90)

Från och med 2012 kallas priset Årets Lantmästare och utses av förbundsstyrelsen.

2012

För sitt arbete med Odling i balans

Göran Ohlsson (-68)

2013

För sitt lobbyarbete till gagn för svensk grisnäring                                           

Margareta Åberg (-81)

2014 För sitt arbete med Maskinringarna Per-Åke Nilsson (-87)
2015 För sitt arbete med Dataväxt Torbjörn Djupmarker (-79)   
2016 För sitt företagande och framåtanda Mats Olsson (-84)
2017 För sitt engagemang som en aktiv och uppskattad samhällsdebatör som gjort lantbruksfrågorna mer kända för en bredare allmänhet Peter Borring (-02)
2018   Lars-Inge Gunnarsson (-82)
2019   Anette Gustawson

 

facebook Tipsa en vän via Epost Skriv ut